Poniedziałek, 20 października 2014
WSSE Kraków | Napisz do nas
 

"WYBIERZ ŻYCIE - PIERWSZY KROK"
"WYBIERZ ŻYCIE - PIERWSZY KROK"
"Wybierz Życie-Pierwszy Krok" - program edukacyjny dot. profilaktyki raka szyjki macicy.

Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet po nowotworach piersi. Co roku około 500 tysięcy kobiet na świecie zapada na tę chorobę, z czego ponad połowa umiera.
Polska należy do niechlubnej czołówki państw europejskich, gdzie umieralność na raka szyjki macicy od ponad 25 lat ma ciągle wysoki wskaźnik. Co roku rak ten wykrywany jest u blisko 4 tysięcy polskich kobiet, z czego połowa umiera. Codziennie zapada na niego 10 Polek a 5 umiera.

Celem głównym programu jest:

* Zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę.

Cele szczegółowe to:

* Zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu
* Kształtowanie świadomości na temat czynników zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna)
* Motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie
* Przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym
* Dostarczanie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne

Adresaci programu:

* Uczniowie szkól ponadgimnazjalnych ( dziewczęta i chłopcy klas I).
* Rodzice i opiekunowie uczniów.
* Kadra pedagogiczna szkół.

Pomoce dydaktyczne:

* Poradnik dla szkolnego koordynatora i realizatora programu edukacyjnego
* Prezentacja multimedialna
* Zakładka dla uczniów
* Składanka dla rodziców i nauczycieli
* Strona internetowa dla uczniów i dorosłych

Dla koordynatorów programu przeprowadzono szkolenie. W szkoleniu uczestniczyli pedagodzy i nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych z m. Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Uczestnicy otrzymali pakiety edukacyjne.

* Wykład medyczny na temat zakażenie HPV i szans jego ograniczenia wygłosiła lek med. Anna Smida specjalista ginekolog-położnik ze Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie.
* Metodykę realizacji programu przedstawiła na prezentacji mgr Danuta Węgrzyn kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Tarnowie.
* Do prowadzenia zajęć w szkołach przygotowywały nauczycieli przedstawicielki Fundacji Edukacji Społecznej a zarazem autorki poradnika dla nauczycieli Magdalena Ankiersztejn-Bartczak i Agnieszka Górecka.

Program realizowany jest we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych na terenie m. Tarnowa i powiatu tarnowskiego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, Fundacją Edukacji Społecznej i Fundacją MSD sp. z o.o., która pomogła w wydaniu materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli, uczniów i rodziców.
Realizacja programu przewidziana jest na 3 lata.

Opracowała: Danuta Węgrzyn
Galeria zdjęć

1
 
2
 
3

4
 
5
  
© 2004 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie