Sobota, 19 kwietnia 2014
WSSE Kraków | Napisz do nas
 

PSSE Sucha Beskidzka * * * Informacje
17-04-2014
Komunikat w sprawie poboru materiału do badań w bakteriologicznych kału na 29.04.2014
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna informuje ze dnia 29.04.2014 NIE BĘDZIE pobierany materiał do badań w bakteriologicznych kału. Kolejny dzień przyjmowania prób to 06.05.2014.
07-03-2014
WAŻNE!!! Zmiana zasad przyjmowania próbek kału w marcu!
W związku ze zmianami w marcu punkt poboru zmienia przyjmowanie prób na nosicielstwo na:
każdy wtorek 3 próby w godzinach od 8:00 do 10:00!!!
03-03-2014
ZIMA 2014
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej zakończył nadzór nad zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży na terenie powiatu suskiego. W okresie od 20 stycznia do 3 marca 2014 r. nadzorem objęto 66 turnusów, w których wykonano 30 kontroli bazy lokalowej i 26 kontroli bloków żywienia. Prowadzono ponadto planowe kontrole ośrodków wczasowych w ramach bieżących działań nadzoru higieny komunalnej.
03-03-2014
Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu.
Mając na uwadze wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych w ramach realizowanego ze środków Ministra Zdrowia programu Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015 - "Stan zdrowia jamy ustnej oraz potrzeby profilaktyczno-lecznicze dzieci w wieku 6 lat", niezwykle istotne jest upowszechnianie wśród dzieci w wieku przedszkolnym nawyku szczotkowania zębów. Z danych opublikowanych na stronach internetowych Ministra Zdrowia www.mz.gov.pl wynika że w Polsce tylko 14,4% dzieci w wieku 6 lat jest wolnych od próchnicy.
21-02-2014
Komunikat GIS dot. pomoru świń
W związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że ASF to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików.
29-01-2014
„Bezpieczna zima 2014r.”
Nadzór nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji PPIS w Suchej Beskidzkiej sprawuje na podstawie art.1 ust.5 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno - sanitarne wypoczynku dzieci i młodzieży.
W ramach swych kompetencji pracownicy pionów nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży i NHŻiŻ nadzorują od 20 stycznia b.r. spełnienie przez organizatorów wypoczynku zapisów Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania( Dz. U z 1997 r. Nr 12, poz.67 z późn. zm.)
08-01-2014
WAŻNE!!! Reorganizacja punktów poboru!
I. BADANIA NADZOROWE

Od stycznia 2014 roku laboratorium WSSE w Krakowie z dwoma oddziałami zamiejscowymi w Tarnowie i Wadowicach będą wykonywać badania laboratoryjne i pomiary w ramach nadzoru sanitarnego (zgodnie z ustalonym harmonogramem badań laboratoryjnych i pomiarów – harmonogram na styczeń został przesłany do PSSE w dniu 19 grudnia br.) dla całego woj. małopolskiego, w zakresie:
-materiału ludzkiego
-wody
-żywności
-materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
-ochrony radiologicznej
18-12-2013
Profilaktyka zatruć metanolem.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej ostrzega przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie użytkowników alkoholu o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła.
10-12-2013
Projekt KIK/68
Informacja otrzymana z Głównej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą aktualizacji strony internetowej Projektu KIK/68 - www.zdrowiewciazy.pl oraz możliwość wzięcia udziału w kursach e-learningowych skierowanych dla pracowników WSSE, PSSE oraz inauczycieli.
23-10-2013
Konferencja „Zakażenia HIV i choroba AIDS"
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej, przesyła w załączeniu informację Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie małopolskim, nt. Konferencji pn.: „Zakażenia HIV i choroba AIDS - co powinni wiedzieć pracownicy medyczni”.
Konferencja adresowana jest do pracowników medycznych: pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych oraz pracowników inspekcji sanitarnej.
Celem jest zwrócenie uwagi na istotną rolę działań zapobiegawczych podejmowanych przez pracowników medycznych w odniesieniu do zakażeń wirusem HIV i  zwalczania AIDS oraz przekazanie informacji zapewniających zachowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa w miejscu pracy. Udział w konferencji jest bezpłatny. Termin zgłoszeń : do dnia 25 października br.

 
 1 2 3
 
© 2004 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie