Czwartek, 02 kwietnia 2015
WSSE Krak體 | Napisz do nas
 

22 marca - 艢wiatowy Dzie艅 Wody
***
22 marca - 艢wiatowy Dzie艅 Wody


艢wiatowy Dzie艅 Wody 22 marca zosta艂 ustanowiony przez Organizacj臋 Narod贸w Zjednoczonych w czasie konferencji SZCZYT WODY w Rio de Janeiro w 1992r. Corocznie obchodzony jest pod innym has艂em, w bie偶膮cym roku brzmi ono „Woda dla du偶ych miast”.
Woda jest konieczna do 偶ycia wszelkich 偶yj膮cych organizm贸w powinna by膰 dost臋pna dla ka偶dego konsumenta o najlepszej jako艣ci. Stanowi ona 90% naszego organizmu. Bez wody prze偶yjemy jedynie kilka dni (2-3 dni). Niesie 偶ycie i zdrowie, ale tak偶e mo偶e nie艣膰 zagro偶enia i choroby je偶eli nie b臋dzie spe艂nia艂a odpowiednich wymaga艅. W naszym kraju nadz贸r nad jako艣ci膮 wody do spo偶ycia produkowanej przez przedsi臋biorstwa wodoci膮gowe prowadzi Pa艅stwowa Inspekcja Sanitarna na podstawie art.4 ustawy z dnia 14 marca 1985r „o Pa艅stwowej Inspekcji Sanitarnej” (Dz. U. z 2006r nr 122, poz. 851 z p贸藕n. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r „ o zbiorowym zaopatrzeniu w wod臋 i zbiorowym odprowadzeniu 艣ciek贸w” ( Dz. U. z 2006r nr 123, poz.858 z p贸藕n. zm.) oraz Rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. „w sprawie jako艣ci wody przeznaczonej do spo偶ycia przez ludzi” (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z p贸藕n. zm. z 2010r).

Na terenie powiatu o艣wi臋cimskiego z wody wodoci膮gowej korzysta ok. 150 000 mieszka艅c贸w. Tutejsza Stacja nadzoruje13 wodoci膮g贸w o wydajno艣ci 50 – 10 000 [m3/d]. S膮 to wodoci膮gi publiczne o zbiorowym zaopatrzeniu w wod臋, wodoci膮gi lokalne dla mniejszej liczby ludno艣ci i zak艂adowe do cel贸w komercyjnych. Na podleg艂ym terenie znajduje si臋 11 uj臋膰 wody opartych na wodzie podziemnej, 1 uj臋cie wody oparte na wodzie powierzchniowej. Wody pochodzenia podziemnego s膮 bezpieczniejsze od  w贸d powierzchniowych.
Trzy przedsi臋biorstwa wodoci膮gowe nie posiadaj膮 w艂asnych uj臋膰 wody. Woda kupowana jest od innych zak艂ad贸w lub przedsi臋biorstw wodoci膮gowych. Jako艣膰 wody na stacjach uzdatniania wody, studniach, hydroforniach oraz w sieci wodoci膮gowej monitorowana jest przez zak艂ady wodoci膮gowe i inspekcj臋 sanitarn膮 zgodnie z w/w rozporz膮dzeniem.
Podejmowane s膮 starania aby uzyska膰 wod臋 do spo偶ycia najwy偶szej jako艣ci. Wa偶na jest ochrona 藕r贸de艂 wody i zabezpieczenie system贸w zaopatrzenia. Jako艣膰 wody zale偶y od sk艂adu chemicznego i mokrobiologicznego, ale tak偶e od sposobu uzdatniania, dezynfekcji oraz od stanu sieci i przy艂膮czy. Dla odbiorc贸w wody bardzo wa偶ne s膮 organoleptyczne doznania (wygl膮d, zapach, smak). Je偶eli te doznania b臋d膮 negatywne to nawet woda bezpieczna dla zdrowia b臋dzie budzi膰 podejrzenia. Dla bezpiecze艅stwa konsument powinien pami臋ta膰 aby przed u偶yciem wody po d艂u偶szej przerwie spuszcza膰 wod臋 ok. 5 minut. Wyeliminowa膰 艣lepe ko艅c贸wki, aby nie tworzy艂y si臋 zastoiny wody. Czy艣ci膰, usuwa膰 kamie艅 i wymienia膰 w razie konieczno艣ci zu偶yte sitka i inne cz臋艣ci instalacji wodnej.
Wp艂yw na jako艣膰 wody maj膮 materia艂y i wyroby kontaktuj膮ce si臋 z wod膮. Dlatego powinny posiada膰 zawsze atesty zdrowotne wydane w naszym kraju lub w unii europejskiej.
Woda poddawana jest r贸偶nym procesom uzdatniania w zale偶no艣ci od rodzaju i ilo艣ci zanieczyszcze艅. Efektywno艣膰 metod ma istotny wp艂yw na zjawiska zachodz膮ce w sieci np. korozja. W wyniku tego mo偶e ulec pogorszeniu jako艣膰 wody. Korozja mo偶e wyst臋powa膰 w r贸偶nym nasileniu zale偶nie od sk艂adu chemicznego, rodzaju materia艂贸w zastosowanych w sieci, warunk贸w hydraulicznych. Jej skutkiem mo偶e by膰 zniszczona instalacja wodna. Zachodzi najcz臋艣ciej w rurach stalowych i ocynkowanych. Przyspieszaj膮 korozj臋 chlorki, siarczany, azotany oraz preparaty dezynfekcyjne pozostaj膮ce w wodzie. Woda ciep艂a jest bardziej korozyjna ni偶 zimna.
Zarastanie rur jest skutkiem korozji, kumulacji biomasy bakteryjnej oraz osad贸w w臋glanowych. Stwarza to problem dystrybucji wody.

Organiczne zanieczyszczenia wody dziel膮 si臋 na 3 grupy.
1- Naturalne domieszki w贸d stanowi膮 surowiec do produkcji i s膮 oboj臋tne dla cz艂owieka.
2- Najwi臋kszym zagro偶eniem s膮 mikroorganizmy chorobotw贸rcze antropogeniczne. Zanieczyszczenie 藕r贸de艂 wody tymi mikroorganizmami spowoduje choroby pochodzenia wodnego, kt贸re s膮 w pierwszej kolejno艣ci przenoszone przez odchody ludzkie i zwierz臋ce.
3- Zanieczyszczenie w wyniku zastosowania proces贸w uzdatniania.

W roku 2010 skontrolowane zosta艂y wszystkie wodoci膮gi, pracownicy tut. Stacji pobrali w ramach sprawowanego nadzoru pr贸bki do bada艅 wed艂ug zatwierdzonych harmonogram贸w. Na podstawie przed艂o偶onych wynik贸w bada艅 opracowywana jest ocena jako艣ci wody, kt贸r膮 przesy艂a si臋 do zak艂ad贸w wodoci膮gowych, urz臋d贸w miast i gmin oraz do Starostwa Powiatowego w O艣wi臋cimiu.
W wodach pitnych zidentyfikowano tysi膮ce zwi膮zk贸w organicznych i nieorganicznych. Substancje, kt贸re zosta艂y wybrane do opracowania zalecanych dopuszczalnych norm nale偶膮 do potencjalnie szkodliwych i wyst臋puj膮 cz臋sto w wysokich st臋偶eniach w wodzie. Dlatego te偶 prowadzony jest przez Pa艅stwow膮 Inspekcj臋 Sanitarn膮 oraz zak艂ady wodoci膮gowe monitoring kontrolny i rozszerzony wody.
W zakresie monitoringu kontrolnego pobrano wod臋 na nast臋puj膮ce oznaczenia: barwa, m臋tno艣膰, odczyn, przewodno艣膰, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, chlor wolny, mangan, 偶elazo, Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, Clostridium perfringens.
Zakres monitoringu przegl膮dowego obejmowa艂 - poza w/w zakresem bada艅 podstawowych - oznaczenia: fosforany, twardo艣膰, arsen, chlorki, siarczany, bor, s贸d, utlenialno艣膰, chrom, fluorki, magnez, glin, rt臋膰, kadm, mied藕, nikiel, o艂贸w, selen, THM, ∑ wielopier艣cieniowych w臋glowodor贸w aromatycznych, 1,2 dichloroetan, benzen, cyjanki wolne, ∑ pestycyd贸w, antymon, tetrachlorometan, ∑ trichloroetenu i tetrachloroetenu, og贸ln膮 liczb臋 mikroorganizm贸w po 24h i po 48h w temperaturze 22 i 36ºC oraz pierwiastki radioaktywne: tryt, cez 137, ca艂kowita aktywno艣膰 α, ca艂kowita aktywno艣膰 β.
W okresie sprawozdawczym Inspekcja Sanitarna pobra艂a do analizy w ramach monitoringu kontrolnego i rozszerzonego z wodoci膮g贸w 100 pr贸bek wody do spo偶ycia, ponadto 278 pr贸bek pobranych zosta艂o w ramach kontroli wewn臋trznej przez zak艂ady wodoci膮gowe. Zakwestionowano 15 pr贸bek wody do spo偶ycia z uwagi na przekroczone parametry mikrobiologiczne (bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, Og贸lna liczba mikroorganizm贸w po 48 h w 37o C) i fizyko- chemiczne (pH, 偶elazo, m臋tno艣膰, mangan, azotany).
Po interwencji pisemnej do w艂a艣cicieli wodoci膮g贸w jako艣膰 wody uleg艂a poprawie co wykaza艂y analizy kontrolne. Na koniec 2010r. we wszystkich wodoci膮gach jako艣膰 wody pod wzgl臋dem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym w zakresie badanych parametr贸w odpowiada艂a wymaganiom cyt. wy偶ej rozporz膮dzenia.

 
© 2004 Wojew骴zka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie