Czwartek, 23 października 2014
WSSE Kraków | Napisz do nas
 

NOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZACHOROWANIA (PODEJRZENIA ZACHOROWANIA) NA CHOROBĘ ZAKAŹNĄ
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje lekarzy dokonujących zgłoszeń chorób zakaźnych i ich podejrzeń o wprowadzeniu zmodyfikowanego " formularza zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną". Przedmiotowy formularz zgłoszenia został uzupełniony o istotne, z punktu widzenia nadzoru epidemiologicznego, informacje dotyczące kraju pobytu w okresie narażenia (kraju, z którego przyjechał chory), co obecnie i w przyszłości pozwoli na szybsze i skuteczniejsze podejmowania działań przeciwepidemicznych przez służby sanitarne w przypadkach zawlekania chorób do Polski. Ma to szczególnie istotne znaczenie w związku z nasilonym ruchem turystycznym związanym z rozgrywkami piłkarskimi Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012.
Wzór formularza (wersja e) dostępny jest m.in. na stronach: http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/druki/index.htm
Materiały dodatkowe, załączniki
 NOWY FORMULARZ
 
© 2004 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie