Piątek, 24 października 2014
WSSE Kraków | Napisz do nas
 

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
Zarząd Województwa Małopolskiego przystąpił do opracowania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, obejmującego 9 stref, w których odnotowuje się przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza.

W celu zapewnienia konsultacji społecznych na stronie internetowej http://www.malopolskie.pl/projekt-pop umieszczony został projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego". Uwagi i wnioski do dokumentu można składać w formie elektronicznej na adres e-mail: projekt-pop@malopolska.mw.gov.pl lub pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski, Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, w terminie do 17 września 2009 r.

Jednocześnie pragnę zaprosić na konferencję, której celem będzie zaprezentowanie założeń oraz przyjętych działań w zakresie poprawy jakości powietrza w opracowanym dokumencie. Spotkanie odbędzie się w dniu 2 września 2009 r. o godz. 9:30 w auli Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera przy ul. Westerplatte 11 w Krakowie.

Zaproszenie na powyższe spotkanie skierowane jest również do mieszkańców i osób zainteresowanych z Państwa terenu, w związku z powyższym zwracam się także z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Państwa jednostki informacji o terminie, miejscu i tematyce spotkania.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu w terminie do dnia 24 sierpnia 2009 r. u Pana Stanisława Chrzanowskiego, telefon /012/ 63 03 294.


Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego
Wojciech KozakProgram spotkania dot. Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego:


09:30 - 09:45 - Wprowadzenie
09:45 - 10:15 - Omówienie kwestii ogólnych
10:15 - 11:30 - Omówienie stref ochrony powietrza:

- Aglomeracja Krakowska
- Miasto Nowy Sącz
- Miasto Tarnów
- Strefa bocheńsko - brzeska

11:30 - 12:00 Przerwa
12:00 - 13:30 Omówienie stref ochrony powietrza:

- Strefa chrzanowsko - olkuska
- Strefa krakowsko - wielicka
- Strefa miechowsko - proszowicka
- Strefa myślenicko - suska
- Strefa nowotarsko - tatrzańska

13:30 Dyskusja
 
© 2004 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie