Poniedziałek, 21 kwietnia 2014
PSSE Kraków | Napisz do nas
 

PSSE Kraków Aktualności Informacje
16-04-2014
Organizacja badań laboratoryjnych wykonywanych przez inspekcję sanitarną w Małopolsce w 2014 roku.
W związku z reorganizacją bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa małopolskiego od 1 stycznia 2014 roku ulega zmianie zakres badań płatnych wykonywanych dotychczas przez laboratoria PIS na zlecenie klienta.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie poniżej zamiesza istotne informacje dotyczące organizacji badań laboratoryjnych przez inspekcję sanitarną w Małopolsce w 2014 roku.
15-04-2014
Zgłaszanie biologicznych czynników chorobotwórczych
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż z dniem 23 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń (Dz. U. z 2014 r., poz. 459).
09-04-2014
Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Iwanowice, Biskupice w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Iwanowice Dworskie, gmina Iwanowice.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż analizy laboratoryjne prób wody pobranych w dniu 02.04.2014 r. z sieci wodociągu publicznego Iwanowice Dworskie, gmina Iwanowice wykazały obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli.
Długotrwale utrzymujące się skażenie wody bakteriami grupy coli w wodzie pitnej może powodować m.in. zakażenie dróg moczowych czy też zaburzenia żołądkowo-jelitowe, a w konsekwencji stanowić zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z wody. W związku z powyższym zaleca się przy przyrządzaniu napojów i posiłków wcześniejsze przegotowanie wody. Osoby z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci muszą zachować szczególną ostrożność.
W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w zakresie bakterii grupy Coli po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia została wydana decyzja administracyjna stwierdzająca:

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi tzn. z uwagi na obecność bakterii grupy Coli wodę należy spożywać tylko po przegotowaniu

09-04-2014
IX Europejski Tydzień Szczepień 2014 „Zaszczep w sobie chęć zaszczepienia” 22 – 26 kwietnia 2014r
Europejski Tydzień Sczepień w roku 2014 to akcja, która będzie trwała od 22 kwietnia do 26 kwietnia 2014r., zainicjowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez państwa europejskie, propagująca hasło: „Zaszczep w sobie chęć zaszczepienia”. Kierowana jest do środowisk medycznych , w tym lekarzy i pielęgniarek POZ oraz środowisk pozamedycznych , w tym szczególnie rodziców i opiekunów dzieci. W ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień, pt. „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”, odbędzie się konferencja w dniu 15 kwietnia 2014 r., w siedzibie NIZP-PZH (Aula im. dr Ludwika Rajchmana, III p.C), Warszawa przy ul. Chocimskiej 24, w godzinach 9.30-12.00.
03-04-2014
Światowy Dzień Zdrowia 2014- Choroby Wektorowe.
7 Kwiecień 2014 - Choroby Wektorowe
Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi. W tym roku tematem przewodnim są choroby przenoszone przez wektory.
28-03-2014
Grypa – nie bądź obojętny, walcz z chorobą! Nie lekceważ szczepień!
Grypa (influenza), to jedna z najbardziej zakaźnych chorób, wywoływana jest przez wirusy, szerzy się drogą kropelkową i pojawia się sezonowo. Wirusy grypy zostały podzielone na trzy typy: A, B i C. Najwięcej zachorowań wywoływanych jest przez typ A, który często jest przyczyną epidemii grypy, charakteryzuje się dużą zmiennością antygenową i ma możliwość zmiany gatunku gospodarza (szczep patogenny dla zwierząt może stać się patogenny dla człowieka). Przykładem jest „ptasia grypa”, która pojawiła się w Azji Południowo – Wschodniej i cechowała się dużą śmiertelnością. Typ B, również może stać się przyczyną epidemii, ale objawy które wywołuje są łagodniejsze. Natomiast zakażenia typem C często przebiegają bezobjawowo, lub pod postacią kataru i zapalenia spojówek.
26-03-2014
XXVIII edycja akcji żółty tydzień w dniach od 31 marca do 11 kwietnia 2014 r.
Wiosenna edycja Żółtego Tygodnia trwa od 31 marca 2014r. do 11 kwietnia 2014r. To już XXVII edycja ogólnopolskiej akcji, której ideą jest edukacja na temat zagrożeń związanych z wirusowym zapaleniem wątroby typu A (WZW A) i typu B (WZW B) oraz popularyzacja szczepień ochronnych, jako sprawdzonej profilaktyki tych chorób.
Wirusowe zapalenia wątroby typu A i typu B to jedne z najczęściej występujących chorób zakaźnych na świecie, które nadal stanowią poważne i realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ważną rolę odgrywa wiedza na temat choroby, świadomość, w jaki sposób można jej uniknąć oraz przekonanie o zaletach skorzystania ze szczepień, które długotrwale zabezpieczą i uodpornią organizm.
20-03-2014
Szkolenie dla przedstawicieli środowiska szkolnego dot. kształtowania zasad racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.
W dniu 14 marca 2014 r., z inicjatywy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, w budynku Stacji przy ul. Makuszyńskiego 9 odbyły się dwa szkolenia na temat zdrowego stylu życia, zwłaszcza prawidłowego żywienia, z uwzględnieniem roli sklepików szkolnych w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych wśród uczniów.
W pierwszym szkoleniu wzięli udział nauczyciele z 35 szkół podstawowych, którzy będą koordynowali działania edukacyjne w swoich placówkach.
W drugim szkoleniu uczestniczyło 27 ajentów sklepików szkolnych.
Inauguracji szkoleń dokonał Adam Jędrzejczyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie. Pracownicy Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków: Barbara Undas omówiła „Zasady racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży”, a Kierownik Lucyna Ciępka „Zalecany asortyment sklepików szkolnych”.
Pani prof. dr hab. Elżbieta Sikora z Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Rolniczego przedstawiła zagrożenia występujące w żywności.
18-03-2014
Gryzonie – niebezpieczne szkodniki
W związku ze zbliżającym się terminem wiosennej akcji deratyzacyjnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o konieczności aktywnego włączenia się w prowadzoną akcję celem uzyskania pozytywnych skutków likwidacji bądź ograniczenia populacji gryzoni.
18-03-2014
Żłobki i kluby dziecięce.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina, że do  4 kwietnia 2014 r. wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi najmłodszymi, muszą dostosować się do wymogów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), ze względu na kończący się trzech letni okres dostosowawczy.
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
 
© 2004 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie