Środa, 22 października 2014
PSSE Kraków | Napisz do nas
 

PSSE Kraków Aktualności Informacje
17-06-2014
pssekrakow.wsse.krakow.pl
Zapraszamy na stronę www Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie pod nową domeną

pssekrakow.wsse.krakow.pl
16-06-2014
Wzór listy opornych uchylających się od szczepień obowiązkowych.
Wzór listy opornych uchylających się od szczepień obowiązkowych.
Dostępna wersja elektroniczna do wypełniania
30-05-2014
Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Rybna - Bednarze gmina Czernichów
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 27.05.2014 r. oraz 29.05.2014r z sieci wodociągu publicznego Rybna Bednarze wydano decyzję stwierdzającą:

przydatność wody do spożycia przez ludzi
28-05-2014
Komunikat nr 2 w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Iwanowice Dworskie, gmina Iwanowice
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 26 maja 2014 r. z sieci wodociągu publicznego Iwanowice Dworskie wydano decyzję stwierdzającą:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

28-05-2014
Poliomyelitis w Azji i Afryce
W związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą wystąpienia w bieżącym roku przypadków poliomyelitis w Azji i Afryce w dniu 5 maja 2014 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała komunikat, w którym określiła transgraniczne rozprzestrzenianie się dzikiego wirusa polio w roku 2014 jako wydarzenie nadzwyczajne, stanowiące międzynarodowe zagrożenie dla zdrowia publicznego. Obecna sytuacja może skutkować niepowodzeniem w prowadzonym od lat ogólnoświatowym programie mającym na celu całkowitą eliminację poliomyelitis na świecie.
26-05-2014
Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Iwanowice, Biskupice w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Iwanowice Dworskie, gmina Iwanowice.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż analizy laboratoryjne prób wody pobranych w dniu 23.05.2014 r. z sieci wodociągu publicznego Iwanowice Dworskie, gmina Iwanowice wykazały obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli oraz bakterii Escherichia coli.
Długotrwale utrzymujące się skażenie wody bakteriami grupy coli oraz Escherichia coli w wodzie pitnej może powodować m.in. zakażenie dróg moczowych czy też zaburzenia żołądkowo-jelitowe, a w konsekwencji stanowić zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z wody.
W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w zakresie bakterii grupy Coli oraz Escherichia coli po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia została wydana decyzja administracyjna stwierdzająca:

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi

26-05-2014
Światowy Dzień bez Tytoniu
„Światowy Dzień Bez Tytoniu”, obchodzony corocznie 31 maja jest okazją do zwrócenia uwagi na palenie tytoniu, ochronę praw niepalących, a przede wszystkim motywujący do podejmowania osobistych decyzji zerwania z nałogiem palenia. Tegoroczna kampania antytytoniowa przebiegać będzie pod hasłem „Podnoszenie podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe”. W 2014 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i partnerzy wzywają do podniesienia podatku na tytoń. Wyższy podatek akcyzowy na wyroby tytoniowe i ich ceny to jedne z najskuteczniejszych narzędzi ograniczania rozpowszechnienia i używania wyrobów tytoniowych.
22-05-2014
Dopalacze
Dopalacze to potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych.
Podobne substancje w krajach anglosaskich są znane pod nazwą designer drugs, zaś w krajach niemieckojęzycznych pod nazwą designerdroge. Występowanie tzw. dopalaczy ma charakter ogólnoświatowy.
22-05-2014
Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Rybna przysiółek Bednarze w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Rybna Bednarze, gmina Czernichów.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż analizy laboratoryjne prób wody pobranych w dniu 19.05.2014 r. z sieci wodociągu publicznego Rybna Bednarze gmina Czernichów wykazały obecność ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy Coli oraz bakterii Escherichia coli.
Długotrwale utrzymujące się skażenie wody bakteriami grupy coli oraz Escherichia coli w wodzie pitnej może powodować m.in. zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zakażenie dróg moczowych, a w konsekwencji stanowić zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z wody. W związku z powyższym woda dostarczana przez w.w. wodociąg nie może być wykorzystywana do przyrządzania napojów i posiłków oraz do celów higienicznych. Osoby z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci muszą zachować szczególną ostrożność.
W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w zakresie bakterii grupy Coli oraz Escherichia coli po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia została wydana decyzja administracyjna stwierdzająca:

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi
16-05-2014
Znakowanie żywności, czyli co powinien wiedzieć konsument
Przy sprzedaży środków spożywczych bez opakowań lub pakowanych na miejscu każdy konsument winien posiadać dostęp do informacji na temat składników żywności. Informacja ta powinna być podana w miejscu sprzedaży na wywieszce lub w inny sposób dostępny bezpośrednio konsumentom.
Zasady dotyczące znakowania środków spożywczych powinny być przestrzegane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966, z późn. zm.). Dz.U. 2013 poz. 414, jako zmiana
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 
© 2004 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie