Poniedzia砮k, 30 marca 2015
WSSE Krak體 | Napisz do nas
 

Badania do cel贸w sanitarno-epidemiologicznych dla pracownik贸w
Pa艅stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach w oparciu o przepisy prawa, oraz stanowisko Pa艅stwowego Wojew贸dzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie informuje:

 1. Obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa s膮:

  • ustawa z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o chorobach zaka藕nych i zaka偶eniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 z p贸藕n. zm.) art. 6 i art. 7 

  • rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu prac,przy wykonywaniu kt贸rych istnieje mo偶liwo艣膰 przeniesienia zaka偶enia na inne osoby (Dz. U. Nr 67, poz. 633)

  • rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie bada艅 do cel贸w sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191).


 2. Zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu kt贸rych istnieje mo偶liwo艣膰 przeniesienia zaka偶enia na inne osoby (Dz. U. Nr 67, poz. 633), za艂膮cznik nr 1 - badania do cel贸w sanitarno-epidemiologicznych obejmuj膮 badania w celu identyfikacji zaka偶enia pr膮tkami gru藕licy i tym badaniom podlegaj膮 osoby wykonuj膮ce prace na stanowiskach zwi膮zanych z ci膮g艂ym kontaktem z lud藕mi m.in. w: 偶艂obkach, przedszkolach, szko艂ach, plac贸wkach systemu o艣wiaty, plac贸wkach opieku艅czo-wychowawczych, szpitalach, przychodniach, o艣rodkach zdrowia, domach pomocy spo艂ecznej, itp.;
  za艂膮cznik nr 2 - badania ka艂u na nosicielstwo wykonuj膮 m. in. osoby na stanowiskach wymagaj膮cych bezpo艣redniego kontaktu z dzie膰mi do lat 6, w zak艂adach opieku艅czo-leczniczych, zak艂adach piel臋gnacyjno-opieku艅czych, plac贸wkach opieku艅czo-wychowawczych, 偶艂obkach, przedszkolach, szko艂ach i plac贸wkach systemu o艣wiaty,
  na stanowiskach wymagaj膮cychbezpo艣redniego stykania si臋 z niopakowanymi artyku艂ami 偶ywno艣ciowymi przy wyrobie, przerobie, pakowaniu, przechowywaniu, obrocie i przewozie 艣rodk贸w spo偶ywczych, oraz przy ich przygotowywaniu do spo偶ycia, jak r贸wnie偶 przy myciu oraz przygotowywaniu naczy艅 i pojemnik贸w przeznaczonych na 偶ywno艣膰, oraz na stanowiskach wymagaj膮cych bezposredniego stykania sie ze zbiornikami wody w zak艂adach zaopatruj膮cych ludno艣膰 w wod臋 przeznaczon膮 do spo偶ycia przez ludzi, oraz w zak艂adach przemys艂owych maj膮cych w艂asne uj臋cia wody przeznaczonej do spo偶ycia przez ludzi.

 3. Badania laboratoryjne ka艂u na nosicielstwo, o kt贸rym mowa w 搂 2 ust. 2 rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie bada艅 do cel贸w sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191) przeprowadzaj膮 stacje sanitarno-epidemiologiczne. Wyniki wykonanych bada艅 wpisuje lekarz do ksi膮偶eczki bada艅 do cel贸w sanitarno-epidemiologicznych - 搂 4 ust. 2 cytowanego rozporz膮dzenia, oraz stacja sanitarno-epidemiologiczna przeprowadzaj膮ca badanie.

 4. Orzeczenie lekarskie, o kt贸rym mowa w 搂 4 ust. 1 rozporz膮dzenia wydaje lekarz w formie pisemnej (forma do ustalenia przez lekarza). Orzeczenie otrzymuje osoba badana i pracodawca, a jego tre艣膰 wpisuje lekarz do karty bada艅 do cel贸w sanitarno-epidemiologicznych, oraz ksi膮偶eczki bada艅 dla cel贸w sanitarno-epidemiologicznych.
  Z za艂膮cznika nr 2 do rozporz膮dzenia, kt贸ry zawiera "wz贸r ksi膮偶eczki bada艅 dla cel贸w sanitarno-epidemiologicznych" wynika, 偶e ksi膮偶eczk臋 zdrowia przechowuje osoba badana, co w praktyce oznacza, 偶e przechowuje j膮 pracownik. W czasie kontroli sanitarnej, podstaw膮 do stwierdzenia, 偶e pracownicy posiadaj膮 wymagane badania do cel贸w sanitarno-epidemiologicznych b臋d膮 zatem orzeczenia lekarskie b臋d膮ce w posiadaniu pracodawcy

 5. Przepis 搂 3 pkt. 1 okre艣la, 偶e badanie do cel贸w sanitarno-epidemiologicznych przeprowadza si臋 przed podj臋ciem pracy. Przyj臋to, 偶e okre艣lenie "podj臋cie pracy" dotyczy podj臋cia pracy w rozumieniu rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu kt贸rych istnieje mo偶liwo艣膰 przeniesienia zaka偶enia na inne osoby (Dz. U. Nr 67, poz. 633), co oznacza, 偶e badanie do cel贸w sanitarno-epidemiologicznych przeprowadza si臋 po ka偶dej zmianie pracy w rozumieniu w/w rozporz膮dzenia, niezale偶nie od tego czy ma to miejsce u tego samego lub innego pracodawcy.

 6. Z tre艣ci rozporz膮dzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie bada艅 do cel贸w sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr. 25, poz. 191) nie wynika, aby lekarz ustala艂 dat臋 nast臋pnego badania i wpisywa艂 j膮 do ksi膮偶eczki bada艅 dla cel贸w sanitarno-epidemiologicznych je偶eli nie ma przeciwwskaza艅 do pracy. Zatem brak jest podstaw do wpisu daty nast臋pnego badania, mimo, 偶e wz贸r ksi膮偶eczki bada艅 dla cel贸w sanitarno-epidemiologicznych tak膮 kolumn臋 zawiera. Podstaw膮 do takiego wpisu jest tylko orzeczenie lekarza o czasowych przeciwwskazaniach do pracy.

 
© 2004 Wojew骴zka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie