Wtorek, 21 października 2014
WSSE Kraków | Napisz do nas
 

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach w oparciu o przepisy prawa, oraz stanowisko Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie informuje:

 1. Obowiązującymi przepisami prawa są:

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.) art. 6 i art. 7 

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu prac,przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz. U. Nr 67, poz. 633)

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191).


 2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz. U. Nr 67, poz. 633), załącznik nr 1 - badania do celów sanitarno-epidemiologicznych obejmują badania w celu identyfikacji zakażenia prątkami gruźlicy i tym badaniom podlegają osoby wykonujące prace na stanowiskach związanych z ciągłym kontaktem z ludźmi m.in. w: żłobkach, przedszkolach, szkołach, placówkach systemu oświaty, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szpitalach, przychodniach, ośrodkach zdrowia, domach pomocy społecznej, itp.;
  załącznik nr 2 - badania kału na nosicielstwo wykonują m. in. osoby na stanowiskach wymagających bezpośredniego kontaktu z dziećmi do lat 6, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach, przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty,
  na stanowiskach wymagającychbezpośredniego stykania się z niopakowanymi artykułami żywnościowymi przy wyrobie, przerobie, pakowaniu, przechowywaniu, obrocie i przewozie środków spożywczych, oraz przy ich przygotowywaniu do spożycia, jak również przy myciu oraz przygotowywaniu naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, oraz na stanowiskach wymagających bezposredniego stykania sie ze zbiornikami wody w zakładach zaopatrujących ludność w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, oraz w zakładach przemysłowych mających własne ujęcia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 3. Badania laboratoryjne kału na nosicielstwo, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191) przeprowadzają stacje sanitarno-epidemiologiczne. Wyniki wykonanych badań wpisuje lekarz do książeczki badań do celów sanitarno-epidemiologicznych - § 4 ust. 2 cytowanego rozporządzenia, oraz stacja sanitarno-epidemiologiczna przeprowadzająca badanie.

 4. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia wydaje lekarz w formie pisemnej (forma do ustalenia przez lekarza). Orzeczenie otrzymuje osoba badana i pracodawca, a jego treść wpisuje lekarz do karty badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, oraz książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
  Z załącznika nr 2 do rozporządzenia, który zawiera "wzór książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych" wynika, że książeczkę zdrowia przechowuje osoba badana, co w praktyce oznacza, że przechowuje ją pracownik. W czasie kontroli sanitarnej, podstawą do stwierdzenia, że pracownicy posiadają wymagane badania do celów sanitarno-epidemiologicznych będą zatem orzeczenia lekarskie będące w posiadaniu pracodawcy

 5. Przepis § 3 pkt. 1 określa, że badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych przeprowadza się przed podjęciem pracy. Przyjęto, że określenie "podjęcie pracy" dotyczy podjęcia pracy w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz. U. Nr 67, poz. 633), co oznacza, że badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych przeprowadza się po każdej zmianie pracy w rozumieniu w/w rozporządzenia, niezależnie od tego czy ma to miejsce u tego samego lub innego pracodawcy.

 6. Z treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr. 25, poz. 191) nie wynika, aby lekarz ustalał datę następnego badania i wpisywał ją do książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych jeżeli nie ma przeciwwskazań do pracy. Zatem brak jest podstaw do wpisu daty następnego badania, mimo, że wzór książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych taką kolumnę zawiera. Podstawą do takiego wpisu jest tylko orzeczenie lekarza o czasowych przeciwwskazaniach do pracy.

 
© 2004 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie