Piątek, 18 kwietnia 2014
PSSE Bochnia | Napisz do nas
 

PSSE Bochnia * * * Informacje
24-05-2010
KOMUNIKAT
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że woda z wodociągu publicznym w Bochni nadaje się do spożycia tylko na terenie miasta Bochnia


Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Bochni
lek. med. Stanisław Weiss


22-05-2010
KOMUNIKAT
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że z przebadanych studni miejskich w Bochni,
tylko woda ze studni miejskiej przy ul. Parkowej nadaje się do spożycia.
Woda z pozostałych studni miejskich nie nadaje się do spożycia, można ją używać do celów gospodarczych.
21-05-2010
INFORMACJA
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, w związku z licznymi pretensjami mieszkańców o braku informacji, że woda w Wodociągu Miejskim nadaje się do picia, wyjaśnia, iż proces badania wody wynosi ok. 2 do 3 dni.
Woda do badania pobierana jest z odcinków, które Wodociąg Miejski zgłasza, że zostały przemyte i zdezynfekowane.
Najszybszy termin otrzymania wyników i stwierdzenia, że woda nadaje się do spożycia może nastąpić najszybciej w dniu 24 maja 2010 r. w godzinach popołudniowych, co będzie ogłoszone osobnym komunikatem.
Jednak nie przeszkadza to, by można ja było używać do kąpieli, mycia, oczywiście ze środkami myjącymi.

21-05-2010
INFORMACJA DLA POWOADZIAN
Małopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje o postępowaniu z wodą do picia oraz zalanymi pomieszczeniami.
20-05-2010
KOMUNIKAT
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
ostrzega, że woda w miejskiej sieci wodociągowej
nie jest przebadana i nie nadaje się do spożycia, może służyć tylko
do celów gospodarczych i do spłukiwania .


Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania pobranych prób wody i stwierdzeniu, że nadaje się do spożycia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powiadomi odpowiednim komunikatem.

Aktualnie należy korzystać z wody w celach spożywczych pobieranej ze zbiorników rozmieszczonych na terenie powiatu bocheńskiego i używać tą wodę po przegotowaniu.


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bochni
lek med Stanisław Weiss
20-05-2010
WAPNO I CHLORAMINA DLA MIESZKAŃCÓW
W godzinach na 07:00- 15:00 Powiatowa Stacja Epidemiologiczna będzie rozdawać bezpłatnie wszystkim zainteresowanym mieszkańcom chloraminę oraz wapno do dezynfekcji studni. Wszystkie informację można uzyskać pod numerem tel.146123234.
19-05-2010
CHLORAMINA W APTEKACH
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w następujących aptekach można zakupić chloraminę do odkażania wody wraz z instrukcją jej użytkowania:

1. Apteka „Urszula Adamczyk Stanisława Schuster” s.j. – ul.Floris 6A, 32-700 Bochnia

2. Apteka „J&G Suwara” s.j. – ul. Gołębia 1, 32-700 Bochni

19-05-2010
INFORMACJA O POSTĘPOWANIU Z POMIESZCZENIAMI I PRZEDMIOTAMI UŻYTKU PO ZALANIU FALĄ POWODZIOWĄ
Przed przystąpieniem do ponownego użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (mieszkalnych), które uległy zalaniu na skutek powodzi należy:
17-05-2010
INFORMACJA O WODZIE DO PICIA
OCZYSZCZANIE I ODKAŻANIE STUDNI KOPANEJ

Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i zastąpić ją warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości ok. 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary
27-04-2010
Warunki, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania
Z dniem 1 marca 2010 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz. U. 2009 nr 218, poz. 1696) zgodnie z którymi organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
© 2004 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie